18:20 ICT Thứ ba, 22/07/2014

Menu chính

Thành viên

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Số kí hiệu 05/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 24/10/2012
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/12/2012
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Chính phủ, Các bộ,...
Người ký Trần Anh Tuấn

Nội dung

Nội dung chi tiết xin mời xem trong tệp tin đính kèm

File đính kèm